รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น สไตล์อิงลิชคอทเทจ เจ้าของโครงการคุณชัยแสง สุคนธบุศย์ สถานที่ก่อสร้าง เขตตลิ่งชัน กทม

แบบบ้านแฝด2ชั้น สไตล์อิงลิชคอทเทจ
เจ้าของโครงการคุณชัยแสง สุคนธบุศย์
สถานที่ก่อสร้าง เขตตลิ่งชัน กทม