รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นลอฟท์เจ้าของโครงการคุณชัยพฤกษ์ จันทร์เที่ยง ที่ตั้งโครงการ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นโมเดิร์นลอฟท์
พื้นที่ 900 ตร.ม.
เจ้าของโครงการคุณชัยพฤกษ์ จันทร์เที่ยง
ที่ตั้งโครงการ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่