รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบออฟฟิศ4ชั้น / Officeเจ้าของอาคาร คุณนงลักษณ์ กุลไวทย์โกวิท สถานที่ก่อสร้าง ถนนเอกชัย เขตบางบอน กทม.

รับออกแบบออฟฟิศ4ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณนงลักษณ์ กุลไวทย์โกวิท
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเอกชัย เขตบางบอน กทม.