รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

มินิรีสอร์ทโมเดิร์นลอฟท์ เจ้าของอาคารคุณมนต์ชัย ว่องวิวัฒน์ไวทยะ สถานที่ก่อสร้าง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

มินิรีสอร์ทโมเดิร์นลอฟท์
เจ้าของอาคารคุณมนต์ชัย ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
สถานที่ก่อสร้าง ต.เนินหอม
อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี