รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้าน2ชั้นโมเดิร์นลอฟท์ เจ้าของอาคารคุณฟิลลิปป์-คุณอุมา ดูมงต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บ้าน2ชั้นโมเดิร์นลอฟท์
เจ้าของอาคารคุณฟิลลิปป์-คุณอุมา ดูมงต์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี