รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นลอฟท์ เจ้าของอาคารคุณศรีเพ็ญ ตันประเสริฐ สถานที่ก่อสร้าง ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นลอฟท์
เจ้าของอาคารคุณศรีเพ็ญ ตันประเสริฐ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี