รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบแบบบ้าน2ชั้นเจ้าของโครงการคุณเอกณรินทร์ คำมาสาร สถานที่ก่อสร้าง ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 
เจ้าของโครงการคุณเอกณรินทร์ คำมาสาร 
สถานที่ก่อสร้าง ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา