รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้าน2ชั้น เจ้าของโครงการ คุณประเสริฐ ชูประเสริฐสุข ที่ตั้งโครงการ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

แบบบ้าน2ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณประเสริฐ ชูประเสริฐสุข
ที่ตั้งโครงการ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์