รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น เจ้าของอาคารคุณศศิวิมล เหล่ายั่งยืนยง สถานที่ก่อสร้าง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

แบบบ้าน2ชั้น 
เจ้าของอาคารคุณศศิวิมล เหล่ายั่งยืนยง
สถานที่ก่อสร้าง ต.เมืองพลับพลา  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา