รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณบอส&คุณแบงค์ สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แบบบ้าน 2 ชั้น (แบบร่างครั้งที่ 1)
เจ้าของอาคารคุณบอส&คุณแบงค์
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร