รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบแบบบ้าน3ชั้น เจ้าของอาคาร คุณเล็ก ชุมภู ที่ตั้งโครงการ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

แบบบ้าน3ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณเล็ก ชุมภู
ที่ตั้งโครงการ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา