รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 แบบบ้าน 2 ชั้น

เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีแบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณดาริกา วิเศษสมบูรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี