รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ออกแบบปรับปรุงห้องแถว2ชั้นเป็นสำนักงาน3ชั้น เจ้าของอาคาร K.BAS สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ออกแบบปรับปรุงห้องแถว2ชั้นเป็นสำนักงาน3ชั้น

เจ้าของอาคาร K.BAS

สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Final Design ออกแบบปรับปรุงห้องแถว2ชั้นเป็นสำนักงาน3ชั้น เจ้าของอาคาร K.BAS สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ