รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

 แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ)

เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด

ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
แบบบ้านแฝดชั้นเดียว (บ้านพักตากอากาศ) เจ้าของอาคาร/เจ้าของที่ดิน นางสุจิตรา สิงห์รอด ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร