รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี

โครงการอพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น 

เจ้าของโครงการ

คุณธนินธร ทรัพย์ศิริมานนท์-คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล

บริษัทดีเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งโครงการ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล  ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี