รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 แบบบ้านชั้นเดียว

เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล

สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณอดิสรณ์ เฉลียวจิตติกูล สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี