รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โคโลเนียล เจ้าของอาคารคุณวงศ์ดาว สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โคโลเนียล 

เจ้าของอาคารคุณวงศ์ดาว 

สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร