รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ 5 ชั้น 79ห้องพัก 4,000 ตารางเมตร เจ้าของอาคาร คุณพนิตา สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ 5 ชั้น

 79ห้องพัก 4,000 ตารางเมตร 

เจ้าของอาคาร คุณพนิตา

สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ