รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบัานพักอาศัย 3 ชั้น เล่นระดับ .อ่อนนุช 40 กทม.

โครงการบัานพักอาศัย 3 ชั้น เล่นระดับ 650 ตร.ม.โดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง อ่อนนุช 40 กทม.
เจ้าของโครงการ คุณวาสนา จันทนวรานนท์