รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง ถ.เกษตร-นวมินทร์ กทม.


โครงการ บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง 3 หลัง ถ.เกษตร-นวมินทร์ กทม.
เจ้าของโครงการ คุณพงษ์สวัสดิ์ มารมย์