รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่ 200 ตารางเมตร

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่ 200 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าของโครงการ คุณโยธิน ไชยเลิศ