รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการ Mini Office ชั้นเดียวพื้นที่ 100 ตารางเมตร


โครงการ Mini Office ชั้นเดียวพื้นที่ 100ตารางเมตร
ที่ตั้งโครงการ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ คุณอภิชดา คล้ายมาลา