รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการ รีสอร์ท ฐิตารีย์ ภูธารา 15 ไร่ ชะอำ จ.เพชรบุรีโครงการ ฐิตารีย์ ภูธารา จำนวน 20 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ คุณฐิตารีย์ อ่วมเจริญ