รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน


โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน บนเนื้อที่ ไร่ครึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ คุณพรชัย กาญจนวงศ์วณิช