รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอพาร์ทเมนท์ 2 ชั้น เจ้าของโครงการ คุณธนินธร ทรัพย์ศิริมานนท์ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล , บริษัทดีเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้งโครงการ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120โครงการอพาร์ทเมนท์ 2 ชั้น พื้นที่700 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณธนินธร ทรัพย์ศิริมานนท์ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล ,
บริษัทดีเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120