รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

Home Office พื้นที่ 150-200 ตร.ม.โครงการHome Office พื้นที่ 150-200 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ คุณดุสิทธิ์ ไล้สุวรรณชาติ
สถานที่ก่อสร้าง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ทีมงานรับเหมาก่อสร้าง สนใจติดต่อ
คุณนิทิต 0816552645