รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น 1,500 ตารางเมตร

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น
พื้นที่ 1,500 ตร.ม.โดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง ลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 37
เจ้าของโครงการ คุณรุ่งนภา ปัญญาวรากร


ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง