รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น เจ้าของโครงการคุณเฉลิมชัย ไพบูลย์ผล สถานที่ก่อสร้าง อ.แม่สอด จ.ตาก

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของโครงการคุณเฉลิมชัย ไพบูลย์ผล
สถานที่ก่อสร้าง อ.แม่สอด จ.ตาก