รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร
สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์โมดิร์น เจ้าของอาคารคุณวราวรรณ สารพัตร  สถานที่ก่อสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.