รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณสมโชค จันทาสี  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000