รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโกดัง แบบสำนักงาน 2 ชั้น เจ้าของโครงการบริษัท อ.รุ่งเรือง โลหะกิจ จำกัด โดยคุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โกดัง+สำนักงาน 2 ชั้น
เจ้าของโครงการบริษัท อ.รุ่งเรือง โลหะกิจ  จำกัด
โดยคุณรุ่งนภา  แก้วศรีพันธุ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี