รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการจัดสรรบ้านแฝด,ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว

โครงการจัดสรรบ้านแฝด,ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว(จัดสรร)  51 ยูนิต
เจ้าของอาคารคุณสมพจน์ กิตติมานะกุล. 
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี