รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบออฟฟิตชั้นเดียว สำนักงานชั้นเดียว เจ้าของอาคารบริษัทโลซาน เขาใหญ่ จำกัด สถานที่ก่อสร้าง เขาใหญ่

มินิออฟฟิตชั้นเดียว
เจ้าของอาคารบริษัทโลซาน เขาใหญ่ จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง เขาใหญ่