รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น9คูหา เจ้าของอาคารบริษัท Cleanwaveresort โดยคุณมุกดา รัตนเทพี สถานที่ก่อสร้าง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โครงการอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น9ห้อง
เจ้าของอาคารบริษัท Cleanwaveresort
โดยคุณมุกดา รัตนเทพี
สถานที่ก่อสร้าง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร