รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบแบบบ้านชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. เจ้าของอาคารคุณสาโรจน์ วิงโต สถานที่ก่อสร้างต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

แบบบ้านชั้นเดียว โครงสร้าง คสล.
เจ้าของอาคารคุณสาโรจน์  วิงโต
สถานที่ก่อสร้างต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น