รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณลักษณารีย์ แสงก่ำ ที่ตั้งโครงการ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

แบบบ้านชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณลักษณารีย์  แสงก่ำ
ที่ตั้งโครงการ  ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ. บุรีรัมย์