รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบศาลา"ศาลาอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีวิตพอเพียง"สถานที่ก่อสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ๑

งานบุญวิหารทาน ศาลาอเนกประสงค์ ยกพื้นสูง
"ศาลาอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีวิตพอเพียง"

เจ้าของอาคาร มูลนิธิรวมใจภักดี 
และเครือข่าย ๙ ชมรมวัฒนธรรมฯร่วมกับวัดบวร
(บ้าน-วัด-โรงเรียน)
ผู้ประสานงาน ดร.อาทิตย์ ทรัพย์บุญเสรี 
สถานที่ก่อสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ๑