รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโบสถ์ อุโบสถ วัดสุขโขวนาราม(ธ) (วัดประจำหมู่10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น


วัดสุขโขวนาราม(ธ) (วัดประจำหมู่10)
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน