รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอาคารพาณิชย์3 ชั้น เจ้าของอาคารนายภานุพงศ์ ใจบาน สถานที่ก่อสร้างต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

อาคารพาณิชย์สูง 2 ชั้น 3 ห้อง
เจ้าของอาคารนายภานุพงศ์ ใจบาน
สถานที่ก่อสร้างต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย