รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

มินิรีสอร์ท ชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณ เกศิณี ศรีปองพันธ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

มินิรีสอร์ทชั้นเดียวหลังเดี่ยว,แฝด
เจ้าของอาคาร คุณ เกศิณี ศรีปองพันธ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง