รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

แบบบ้าน 2 ชั้น  2 หลัง
เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว 
สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แบบบ้าน 2 ชั้น 2 หลัง เจ้าของอาคาร คุณพิชญา โยมแก้ว สถานที่ก่อสร้าง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ