รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้าน2ชั้น เจ้าของโครงการ ทญ.พจนพรรณ มีสัจจี ที่ตั้งโครงการ เขาใหญ่ นครราชสีมา

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ  ทญ.พจนพรรณ มีสัจจี
ที่ตั้งโครงการ เขาใหญ่ นครราชสีมา