รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น เจ้าของอาคาร คุณสุรสิทธิ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณสุรสิทธิ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย