รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอพาร์ทเมนท์3ชั้น Apartment เจ้าของอาคาร คุณวินัย นิศากรสุกสว่าง สถานที่ก่อสร้าง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เจ้าของอาคาร คุณวินัย นิศากรสุกสว่าง
อาคารพักอาศัยรวมสูง 3 ชั้น 
สถานที่ก่อสร้าง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
โดยบริษัทนิธรัช รับสร้างบ้าน