รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโรงงานผลิตปุ๋ยอัดเม็ด เจ้าของโครงการบริษัท ธรรมเกษตร จำกัด โดยคุณชาญชัย เพิ่มผล สถานที่ก่อสร้างต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โครงการโรงงานผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 10,000 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการบริษัท ธรรมเกษตร จำกัด
โดยคุณชาญชัย เพิ่มผล
สถานที่ก่อสร้างต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี