รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอุโบสถ วัดกองเงินเวฬุวัน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อุโบสถ 7 หน้าต่าง 
สถานที่ก่อสร้าง
วัดกองเงินเวฬุวัน ต.ลาดตะเคียน 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เจ้าภาพผู้สร้างถวาย
คุณแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม, 
คุณมงคล-คุณลาวัลย์ จิระพัฒนกุล