รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบคอนโดมิเนียม 4 ชั้นมีดาดฟ้า เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล บริษัท ดี เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี

คอนโดมิเนียม 4 ชั้นมีดาดฟ้า 
เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล 
(บริษัท ดี เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 
ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี