รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอาคารพาณิชย์ เจ้าของอาคารคุณพิธาน โชคกิจการ สถานที่ก่อสร้าง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 7 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณพิธาน  โชคกิจการ
สถานที่ก่อสร้าง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ภาพสถานที่ก่อสร้าง