รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบอาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่ง5ยูนิต เจ้าของอาคารชยาภัสร์ เหลืองศักดาพิชญ์ สถานที่ก่อสร้างต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

อาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่ง5ยูนิต
เจ้าของอาคารชยาภัสร์ เหลืองศักดาพิชญ์
สถานที่ก่อสร้างต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม