รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รับออกแบบบ้าน2ชั้น สไตล์โมเดิร์นลอฟท์เจ้าของอาคารคุณกำแหง สตานนท์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

#แบบบ้าน2ชั้น สไตล์โมเดิร์นลอฟท์
เจ้าของอาคารคุณกำแหง สตานนท์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี